Hastalarımdan zayıflama öncesi rutin olarak istediğim testleri aşağıda sıraladım. Başlangıç değerlendirmesi ve sonrası değişimleri karşılaştırma açısından çok önemli.

– Glukoz (AKŞ)
– Glikolize Hemoglobin HBA1C
– İnsülin
– Ürik asit
– Kan Üre Azotu (BUN)
– Kreatinin
– T. Kolesterol
– LDL Kolesterol
– HDL Kolesterol
– Trigliserid
– ALT
– GGT
– Demir (Serum)
– Demir Bağlama Kapasitesi
– Ferritin
– TSH
– Kortizol
– Vitamin B12
– Folat
– 25-Hidroksi Vitamin D
– Hemogram
– Sedimentasyon
– Lipo Protein A
– ST3
– ST4
– Anti-TPO Antikor
– Anti-Tiroqloilin Antikor
– LPA (Lipoprotein A)
– Homosistein