“Sindirim sistemimiz 100 trilyon bakteriye ev sahipliği yapar. Bu yararlı bakterilerin ortalama ağırlığı 1,5 kilo kadardır. Bu sayı vücudumuzdaki hücrlerin 10 katına eşittir.”

Bu bakteriler sağlıklı olmamız ile ilgili bir çok temel konularda önemli görevler üstlenirler ve PROBİYOTİKLER olarak bilinirler. En önemli görevleri ;

– immün sistemin düzenli olarak çalışmasını sağlarlar ve enflamasyonu azaltırlar.

– Vitaminlerin emilimini sağlarlar ve toksinleri elimine ederler.

– Astım ve allerjik hastalıkların riskini azaltırlar.

– Ruh sağlığımızı düzenlerler.

– Kilo vermemize yardımcı olurlar.

Bunların dışında hastalıklara neden olan bakterilerin barsağa tutunmasına engel olurlar.

Tüm bu sayılan nedenlerden dolayı bu bakterilerin barsaklarda yerleşmesi ve zincir oluşturması için işlenmemiş fermente gıdalardan zengin lifli gıdalarla beslenme önemli bir rol oynamaktadır.

Şekerden zengin ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme, işlenmiş gıdaların tüketilmesi, gereksiz antibiyotik kullanımı yararlı bakteriler yerine Candida türü mantarların ve hastalıklara neden olan toksin yayan bakterilerin oranını arttırıp , halsizlik, depresyon, başağrısı, konsantrasyon azlğı, kas güçsüzlüğü, vajinal ve üriner sistem enfeksiyonları, ürtiker, kaşıntı,sindirim problemleri, kabızlık gibi çok sayıdaki rahatsızlıklara neden olacaktır.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki obez kişiler ile kilo sorunu olmayan kişilerin barsak floraları arasında farklılıklar vardır. Obezite azaldıkça yararlı bakterilerin barsakta daha hakim duruma geçtikleri görülmüştür. Yüzde yirmilik bir kilo kaybı bile bu dönüşümü sağlamaktadır.

Başka bir çalışmada lactobacillus türü bir dost bakterinin barsakta yerleşip zincir oluşturmasının kilo kaybına neden olduğu gösterilmiştir.

Diğer bir çalışmada ise bu dost bakterilerin oranının yüksek olması kilo yönetiminde iştah kontrolünde önemli bir rol oynadıkları belirtilmiştir.

Sonuç olarak sağlıklı olmamızda bu kadar önemli rol oynayan probiyotiklerin barsaklarda yerleşip zincir oluşturmaları için beslenme alışkanlıklarını kazanmamız, gerekli durumlarda özellikle obezite tedavisinde probiyotik kapsüllerle bu süreci hızlandırmamız gereklidir.

Kendinize iyi bakın.